FIKMIN: DINA TUNGTUNG PANGHAREPANKU : UMMI MUJAHIDAH

Wanci janari leutik, hujan ngaririncik. Angin leutik sѐsѐlѐkѐt, kabѐh teu kapalirѐ. Taya sora jangkrik, anjing babaung atawa bangkong. Cacak balong pinuh, sѐsa hujan tadi peuting. Girimis gѐ siga ngaharewos, niriktik kana kentѐng. Kuring cunggelik, mapalѐrkeun hatѐ, nu teu reureuh ratug tutunggulan.
Poѐ isuk Anjeun jatuk rami, hanjakal lain jeung kuring. Cipanon nyakclak na sajadah nu geus juuh ti magrib kѐnѐh. “Ehm, naha Anjeun beut sulaya, Jungjunan?” dua taun kuring nganti-nganti, demi jangji nu geus kedal. “Nѐng, sing sabar antosan Akang. Akang seja nyiar bekel keur urang rumah tangga.”
Hawar-hawar sora Apa ngadunga bada tahajud. Cimata bedah deui teu daѐk leler. Jep, Apa eureun ngadua, diganti ku sora nginghak. Hatѐ asa beuki ditojosan. “Gusti, abdi ridlo kana takdir Anjeun…, nyanggakeun sadaya-daya.”
Inghak Apa eureun ku ketrokan na panto. Teu lila kadѐngѐ pating gerendeng jeung sѐmah. Lima menit ti harita, Apa geus ngajanteng di panto kamar. “Anaking, Allah mah apalaeun ka jalma sabar. Geus jelas tawakalna, Allah masihan jawaban.”
“Geura ibak beberesih, geulis. Bada sholat Subuh di masigit, Si Akang rѐk ngarapalan.” Apa imut pinuh ku kanyaah.
Di tѐras tinggerendeng utusan Si Akang ngobrol jeung emang kuring. “Calon pangantѐn istri nu dirѐrѐmokeun, tadi wengi kabur sareng beubeureuhna…”
Girimis masih niriktik kana kentѐng, cimata bedah deui. “Gusti…abdi nampi takdir Anjeun. Alhamdulillah.”

Cinunuk, 7 September 2018.

*) Ummi Mujahidah adalah nama pena dari Nuralaela Siti Mujahidah, S.Pd., guru IPA SMPN 3 Limbangan, Penulis buku Diari Ummi Mujahidah


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "FIKMIN: DINA TUNGTUNG PANGHAREPAN"

Post a Comment