SAJAK K. ENDRASMARA


 PANINEUNGAN AUSTRALIA 2013 Bagean Kahiji


 John M. Stuart

Pabuburit harita teh angin rintih
Sanajan panonpoe panasna angger nurih dayeuh
Dayeuh kameumeut Anjeun nu diadegkeun boa ku cimata getih
Tuan Jhon M. Stuart, urang duaan patarema leungeun
Silihjugjugan tangtungan kalalakian
Di Victoria Square Park , galeuhna dayeuh anjeun nu maneuh

Sanajan harita anjeun teu nikukur
Kuring apal lain ceuk batur
Anjeun teh estu the great explorer
Nu mancegkeun tatapakan dayeuh Australia Kidul

Ari kuring bet humayua
Kongkorongok salah mangsa
Kukubuk rek nalukkeun Adelaide
Teu nyaho mah kalah nyuksruk
Dina labirin ieu dayeuh mangsa sareupna.
                                                         Adelaide, Oktober 2013

 
Pabuburit di King Wiliam Street

Mancat kana beus metro pabuburit
Pileuleuyan, King Wiliam Street
Poe isuk mah moal asrog deui jeung mojang-mojang rancunit
Nu pagegelek lebah Rundlemall
Deuh, mimiti karasa leungeun Nyi Adelaide kana hate, meulit
Basa ngadius metrobeus laju ngidul
Panonpoe ucang-ucang na langit paul
Harewosna bet semu ngeleketek
“ Naha moal panasaran teu sindang heula ka Hungryjack?”
                                                            Adelaide,  Oktober 2013Gubernur Jenderal Hindmarsh

Kagagas kuring kagagas
Basa angin sagara Hindia ngarangkul kuring
Hareupeun tugu pangeling-ngeling
Ciri bukti
Ratusan taun katukang
Anjeun mimiti nincak basisir Glenelg
Dibarung hate nu teteg
Niat nu panceg
Puseur dayeuh Australia Kidul kudu ngadeg

Ayeuna di basisir Glenelg kuring nangtung
Dikungkuyung pelengkung katumbiri
Seja miceun rereged diri
Nu ampir sakulit sadaging
Ngajungjurigan saban ringkang.
                                                              Adelaide, Oktober 2013                                            K. Endrasmara, guru SDN 1 Bojonggedang Rancah, Ciamis
Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "SAJAK K. ENDRASMARA"

Post a Comment