SAJAK-SAJAK K.ENDRASMARA


PANINEUNGAN AUSTRALIA 2013 Bagean Kadua
            


                                              Halte Tram West Terrace                                             

Ngudag-ngudag pangbalikan di West Terrace
Sanggeus linglung dina labirin Adelaide Metropolis
Jalan-jalan ngadadak baranahan
Gedong-gedong ngajak ucing-ucingan
Disurakan jarum jam nu ajleng-ajlengan
Ari pangbalikan ka kalanggengan
Geuning remen teu kapikiran
Teu dina wilangan menit
Teu dina itungan detik.***
              Australia kidul, 30/09/2013

Majors Road

Hate merod lebah Majors Road
Jalan nu lempeng ngulon
Enyaan nangtang lalampahan
Ka jauhna sapaparat pangangonan
Ka jauhna ka sungapan
Dongeng-dongeng nu can kalakon.***
                                 Australia Kidul, 02/10/2013

Black Road

Ngulibek deui ciciptan lebah Black Road
Jalan ngatuhu nu mubus kana kelek-kelek pasir
Ari angin muntir dina taktak tangkal pinus
Laju ngadius minggeskeun pucuk-pucuk kagimir.***
                                   Australia Kidul, 04/10/2013

Walungan Torrens

Ayemna cai walungan Torrens
Ngagilisir rintih na dasar leuwi angen-angen
Ari kakangen bet dikeletan kembang beureum dina babantar
Duh, samar-samar hariring ti tungtung lembur.***
                                         Australia Kidul, 08/10/2013

Basisir Noarlunga

Di basisir Noarlunga
Kuring nyipta-nyipta hiji rupa
Nu harita keur digambar ku ramo lambak
Dina kikisik
Enya rupa anjeun nu nyengcelak
Keur ucang-ucang na mega malang.***
                                     Australia Kidul 06/10/2013

K. Endrasmara, guru SD di Rancah, Ciamis.Taun 2013 kungsi meunang kasempetan nganjrek di Happy Valley, Adelaide, Australia Kidul.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "SAJAK-SAJAK K.ENDRASMARA"

Post a Comment