Diajar Basa Sunda (Bagean kahiji)

Ku: Badriah (Cianjur)


"I am Christ, please teach me Bahasa Sunda," ceuk bulé totok ti Amerika bari ngasongkeun leungeunna anu badag tipikal leungeun bulé.

Rada ngajenghok basa manéhna nyebutkeun hayang diajar basa Sunda. Bingung bari jeung matak reuwas sakaligus, naha aya bule meni seurieus hayang diajar basa Sunda. Bingungna, najan enya lahir, gede, hirup di wewengkon Sunda, ari ngajarkeun basa Sunda ka bulé mah, kumaha? Kahiji teu boga pangalaman ngajar basa Sunda, kaduana kumaha mimitina, méré bahan ajar naon, kuring sorangan asa teu bisa basa Sunda.

Lamun dilenyepan, urang Amerika anu jauh mela melu ti Cianjur, tumorojog hayang diajar Basa Sunda. Urang sorangan, anu ngaku urang Sunda, jarang pirajeunan diajar basa Sunda. Ngarasa cukup ku bisa ngomong jeung ngimpi dina basa Sunda. Hal ieu jadi tangara yén aya pamadegan anu beda ngeunaan basa Sunda.

Secara hakiki, urang Sunda pituin ngaku yén Basa Sunda boga ajén anu luhur kacida. Buktina bae urang bulé hayang bisa, kabita, ogé kabongroy ku endahna basa Sunda. Ngan urang Sunda sigana anu jarang diajar basa Sunda. Maksudna kieu. Basa-basa séjén, upamana baé basa Inggris, basa Jerman, basa Perancis , saha bae, bisa diajar boh sacara formal, boh diajar sorangan. Loba pisan buku anu nyadiakeun bahan pikeun ngawasa éta basa. Lamun aya jelema hayang diajar basa Sunda sacara otodidak, teu aya bukuna téh. Anu geus taram-taram basa Sunda, teu bisa ngaronjatkeun kamampuhan basa Sundana da teu aya buku anu ngadukungna.

Pikeun urang bulé, manéhna nyaho yén ceuk PBB, basa Sunda jadi salah sahiji basa anu dilindungi sabab kaancam leungit, hilang, punah. Kulantaran boga tanggung jawab moral pikeun ngamumulé basa anu keur sakarat, bulé anu teu bisa ngomong 'eu, é, e" ngahaja datang hayang diajar basa Sunda. Alesanna supaya nambahan hiji tina jumlah nu aya, anu ngagunakeun basa Sunda. Hiji ogé penting, katimbang ngurangan hiji, kitu pokna téh.

Ngadéngé jawaban ti manéhna, nya lahaola baé mimiti poé Minggu ieu ngabaladah ngajar bulé.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Diajar Basa Sunda (Bagean kahiji)"

Post a Comment