HAMPURA, ABAH


ku: Iwan Al-Aswad

Kuring bati ngerik
Basa 'na televisi
Jalma-jalma pating jumpalik
ditarajang pélor tarik

Kuring bati ngerik
yén muslim golongan leutik
bati jadi sasaran licik
Di wewengkon nagri deungeun

Baréto
basa kuring keur leutik
Nongtoréng papatah abah
Di jero tajug nutumaninah;
Anjeun kudu welas asih
Boh kasato sumawona jalma
Ulah jail kaniaya
Komo niat ngarogahala

Hampura Abah
Kuring taat kana papatah
Tapi batur malah marotah
Nyawa dianggap saukur runtah
Pédah béda anu disembah

Hampura abah
Kuring seja neda widi
Pikeun nyoba ngabela diri
Sabab téréh cunduk waktu
Salah bener pagaliwota
Matak saru milihanna

Hampura Abah
Sim kuring seja bébéla
Ka korban nu dirogahala
Sanajan ukur bisa ngawakca
"Save moslem New Zealand"


Sukabumi, Medio Maret 2019


MILIKI MAJALAH PENDIDIKAN GUNEMAN 

EDISI 1 TAHUN V 2019


UNTUK BERLANGGANAN HUBUNGI NO. WA:

0821-2722-5655 (OESEP) atau 0812-2017-090 (MARDIAH)


PENGIRIMAN NASKAH:

Guneman Online: gunemanonline@gmail.com

Geneman Cetak: guneman_magazine@yahoo.com Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "HAMPURA, ABAH"

Post a Comment