Hanjakal


Ku: Ummi Mujahidah


Peuting ieu Anjeun datang
Ngahudang rasa nu ampir sirna
Neuteup seukeut ngemu pananya
Kunaon ngudar pameungkeut?

Hate ngoceak mudalkeun rasa
Kebek sapinuh ati
Nyeredkeun rasa nu karek ngancik
Ti nu asih rek nyinglar kasimpe

Dua puluh purnama geus kaliwat
Anjeun lawas teu datang
Lir langlayangan pegat talina
Hate kumalayang taya panyangcang

Peuting ieu Anjeun datang
Mawa samagaha na dada
Teruskeun ngudar pameungkeut?
Atawa cangreudkeun deui?

Lain ... Anjeun lain sulaya
Teu ... Anjeun teu pindah rasa
Dua puluh purnama geus kaliwat
Rasa keur anjeun masih karawat

Peuting ieu Anjeun datang
Hanjakal ukur dina impian
Sidik Anjeun geus mulang ka Mantenna
Rasa keur Anjeun, udarkeun atawa cangreudkeun deui?

# Wanci janari di Cinunuk
#Diajar nyieun sajak Sunda

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hanjakal"

Post a Comment