SANGSARANA KURINGKu Lina Herlina

Sawatara taun ka tukang, kuring genah hirup. Rék aya di mumunggang gunung, di handap sagara atawa di dasar lautan. Ngagantung di luhur langit terus turun ka bumi. Nyerep ka jero taneuh, nyangsang dina akar tatangkalan. Ragrag dina sela-sela daun, muntang dina dadahanan.

Aya rasa bagja sabab diri bisa méré kahirupan pikeun manusa. Alatan kuring, sakabéh jalma bisa dahar, nginum, jeung meresihan diri. Sakabéh tatangkalan bisa hirup, ngaluarkeun sirung, daun, kembang jeung bungbuahan. Sakabéh sato bisa neruskeun kahirupanana. Di walungan kayaning lauk, belut, oray, keuyeup, rarong jeung sajabana bisa hirup lamun kuring masih betah. Di sagara rupa-rupa kahirupan nu leuwih loba batan di darat bisa hirup lamun kuring masih aya.

Tapi ayeuna, kacida kuring kasiksa. Hirup sangsara kadungsang-dungsang. Ragrag ti langit kalayan daria, miharep dibagéakeun ku alam raya. Nyatana malah dipahing, sabab kuring jadi cukang lantaran balangsakna sakumna manusa di dunya.

Sanajan dipahing, kuring tigin kana janji, yén kuring tetep érék méré kahirupan ka sakabéh alam dunya. Tapi sanggeus turun ka bumi, kuring bingung. Ka mana seja diri lumaku. Rék nyerep ka jero taneuh kasampak semén beton nu kalintang teuasna. Sakuat tanaga nyuaykeunana angger teu bisa diasupan. Sésélékét mipir-mipir témbokan imah néangan walungan anu bisa disimpangan. Tapi walungan tèh bet pinuh ku runtah. Jati diri kuring anu sakitu sucina, beresih hérang ngagenclang asa teu kudu ngahiji jeung eusi runtah bari ngabeuleugeudeur hideung tur bau. Burial kuring ingkah tina walungan. Lumpat ka kebon nèangan tatangkalan jeung pepelakan keur muntang, tapi weléh teu kapanggih. Ti girang ngabring jeung balad. Léos ka hilir nambahan babaturan. Antukna kuring ngabring sabalad-balad nyampeurkeun ka padumukan manusa. Ka jalan-jalan satapak jeung sakuliah tempat di sabudeureunana.

Lain salah kuring lamun kuring malah ngabalangsakkeun manusa. Da niatna gé kuring mah rék méré kahirupan ka manéhna. Ngan sifat manusa anu sarakah jadi ngabalukarkeun hirup kuring sangsara. Akibatna nyangsarakeun kahirupanana.

Ari geus kajadian kieu, angger kuring nu disalahkeun. Naha hujan téh teu raat waé, naha walungan téh bet mudal. Naha aya banjir kiriman ka pilemburan. Padahal ti jaman baheula nepi ka ayeuna kuring mah angger kieu-kieu kénéh kahirupan téh euweuh anu robah.

Bumi Ciaro, 7 April 2019 nuju hujan ageung. Edisi Curhatna Cai.

SEGERA MILIKI MAJALAH GUNEMAN

Nomor 2 Volume V Tahun 2019BAGI YANG MAU MENERBITKAN BUKU,  PENERBIT GUNEMAN SIAP MEMBANTU!
Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "SANGSARANA KURING"

Post a Comment