TALATAHku Eti Nurhayati*) 

Mihapé  ka angin nu rék miang
Pangnepikeun iber kamelang
Nu ngalangkang unggal jam
Nu ngabetrik ati saban ganti wanci
Nepi ka kiwari

Béjakeun ku anjeun ka beurang nu caang
Haréwoskeun ku anjeun ka peuting nu simpé

Sangkan tingtrim dina ati
Tong galideur babakti
Wungkul ka gusti nu Maha Suci

Sanajan loba pisan gogoda
Noélan rasa
Ngendag-ngendagkeun pancegna iman
Poma istiqomah
Tong wungkul jadi babasan

Tasikmalaya, 04 Juni 2019

*) Guru SMPN 1 Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya.
Jurutelik: Teti MardianaSubscribe to receive free email updates:

0 Response to "TALATAH"

Post a Comment