Diluhur Sasak Cirahong

Ku Kiki Oke Y.

Geterna sora rèl, nandakeun sakeudeung deui karèta api rèk liwat. Pamandangan sapopoè anu èndah saupama karèta geus aya diluhureun sasak, tuluy dihandapna aya sababaraha mobil jeung motor sarua rèk meuntas nu rèk ka Ciamis atawa ka Manonjaya.

Sabenerna tara waka meunang meuntas lamun karèta keur liwat, tapi tara kanyahoan datangna, kabeneran lamun keur aya nu meuntas dina jero sasak, tuluy aya karèta api liwat, jadi bareng luhur handap sasakna dieusi. Karasa pisan di jero asa dieundeuk-endeuk, jeung gandèng ku sorana.

Ti kajauhan katempo ngalèorna èta karèta api siga oray, ngan teu karasa ku panumpang nu di jero mah, kumaha aringgisna waktu keur meuntas. Kènca katuhu jurang lungkawing walungan Citanduy anu jerona kira-kira kana 35 metèr tina puhu jambatan tepi ka dasar walungan Citanduy. Panjangna sasak kira-kira 202 metèr.

Wangunan ieu aya dina lamping gunung-gunung batu titinggal Gunung Galunggung anu pernah bitu mang abad-abad katukang, meulah walungan Citanduy anu jerona 5 tepi ka 8 metèrna.

Ceuk sajarah, sasak Cirahong anu dibangun tauh 1893 ku pamarèntah Walanda harita pikeun ngahubungkeun Kerajaan Galuh jeung Kabupaten Sukapura keur kapentingan pamarèntahna dina waktu harita.

Sasak ieu disebut “Jembatan Dua Galadak” artina bisa dipakè ku dua alatan, anu luhur keur meuntas kareta api, sedengkeun anu handap pikeun meuntas kandaraan darat.

Sasak anu di luhur paranti karèta mah teu make pipinding sisi gigirna, nu matak masinis didieu kudu ati-ati. Jungkrang anu jero matak palalaur di pakè liwat. Ceuk beja mah pernah aya kajadian karèta tiguling tina sasak Cirahong.

Sedengkeun sasak anu handapna mah, katingalina aman sabab katingali tohaga tur aya pipinding kènca katuhu mangrupa rangka beusi nu dipakè nunjel, nahan rèl karèta anu di luhur.

Sasak buatan jaman Walanda ieu masih tohaga nepi ka kiwari. Konstruksi beusi anu wedel, bangunan anu rongkah, geus mangratus taun masih kuat dipakèna tepi ka kiwari. Tanda ning jaman harita cacakan pamarèntah Walanda anu ngajajah urang, tapi merhatikeun kana bangunan-bangunan anu matak manfaat keur rahayat.

Kai anu malang panjang kènca katuhu dina luhureun papan anu ditumpangkeun dina beusi-beusi salega 3 mèter. Tuluy dipageuhan ku baud anu galedè, sambungan kaina makè beusi. Èta keur panincakan ban mobil, sedengkeun motor mah nincakna dina papan anu tengah, pas dina amparan papan kana rangka beusi sasak.

Kandaraan nu bisa asup kana sasak dibatas, kur anu leutik. Teu bisa asup mobil badag, sumawona treuk mah, sabab geus diportal ti belah Manonjaya jeung Ciamis. Artina teu meunang dipakè liwat mobil anu ngangkut beurat-beurat.

Sabenarna liwat kana sasak ieu tèh motong jalan anu panjang pisan, sasak ieu anu ngahubungkeun dua kabupatèn antara Tasikmalaya jeung Ciamis tèh, jadi leuwih deukeut, tinimbang kudu muter ka jalan raya nu biasa.

Lamun urang rèk meuntas ngaliwatan sasak, biasana sok aya nu ngajaga, pikeun kaamanana kandaraan, anu ngatur silih gantian ti beulah Tasik jeung Ciamis. Sabab kandaraan teu bisa perwis di jero, kulantaran lega sasak kur pas samobileun.

Pamandangan anu èndah sabudeureunana, matak betah anu nempo, komo lamun di tempo ti luhureun sasak matak waas ningalina, ngan aya rasa inggis sieun ti kosewad ka handap lantaran teu aya pipinding hahalang di sisina.

Cag, heula ...
Kaleresan aya karèta badè meuntas, sot heula deweganana, geuwat ngaluarkeun hapè, sakilat motrèt kareta api diluhureun sasak Cirahong.

Tasikmalaya, 10.04.20

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Diluhur Sasak Cirahong"

Post a Comment