Ngajar Basa Sunda di Indramayu

Ku Lilis Yuningsih

Inget harita, taun 1989, kuring meunang SK CPNS di SMPN 1 Cikedung, Desa Cibereng, Kabupaten Indramayu, ayeuna mah robah ngaranna jadi SMPN 1 Terisi. Jarakna ti panganjrekan, kurang leuwih 30 KM. Kuring guru matematika, tapi lantaran guru matematika harita tos aya tujuhan,  kapaksa kuring kabagean ngajar matematika  ngan ukur sakelas. Tugas sejenna kuring kudu ngajar Biologi jeung basa Sunda. Waktu harita aya kabijakan sakabeh wilayah di Jawa Barat, mulokna kudu ngajarkeun basa Sunda. Kuring ditugaskeun ngajar basa Sunda, dumeh urang Sunda. Padahal Indramayu,  boga basa wewengkon sorangan, nyaeta basa Indramayu, basa Jawa nu beda jeung basa Jawa di Jawa Tengah atawa basa Jawa di Jawa Timur.

Ka kapala Sakola, pimpinan kuring harita, nu asalna, anjeunna guru basa Indonesia, kuring usul, supaya bisa milih materi, naon wae nu kira-kira gampang diajarkeun ka murid, urang Indramayu. Sabab lamun rek nurutkeun kurikulum basa Sunda nu aya di wewengkon Pasundan asli, tangtu hese. Jiga ngajar basa Asing. Kapala sakola panuju kana usul ti kuring. Kuring ngamimitian ngajojoan, mana wae nu kira-kira gampang diajarkeun, jeng perlu. Itung-itung ngenalkeun basa Sunda ka urang Indramayu. Diantara nu ku kuring dipilih nyaeta Kabeungharan Basa, Sastra Sunda, ngeunaan pupuh, rupa-rupa tulisan, dongeng, jeung lain-lainna, nu sakirana gampang diregepkeun jeung dipake.
Kuring ngajar basa Sunda di kelas hiji. Jigana barudak resepeun oge diajar basa Sunda. Jang nyumangetan barudak, ku kuring dipedar, ngeunaan tempat kuliah di Bandung. Sugan jeung sugan diajar basa Sunda di SMP teh aya manfaatna keur jaga lamun maranehna kuliah ka Bandung. Nu dipangkaresepna ku barudak, lamun kuring ngajarkeun rupa-rupa pupuh, bari dicontoan. Kitu oge rupa-rupa dongeng kabaheulaan. Nu hese teh mun ngajarkeun undak-usuk Basa, nyaeta basa Sunda nu dipake keur sorangan, keur kolot, atawa nu dipake lamun ngobrol jeung babaturan sapantar.

Kapala sakola usul supaya kuring jeung barudak, nyusun kamus tilu basa, basa Indramayu, basa Indonesia, basa Sunda. Sabab aya oge, sababaraha kecap basa Sunda nu sarua jeung kecap dina basa Indramayu, tapi hartina beda. Saperti kecap Gedang, di Indramayu hartina teh cau, beda jeung gedang ceuk urang Sunda. Lamun Gedang nu ceuk urang Sunda, di Indramayu mah katelahna Kates.
Hiji mangsa saentasna ulangan umum, ngadadak kuring gering panas. Atuh mariksa hasil ulangan Basa Sunda teh kapaksa menta bantuan ka pun anak jeung bapana nu pituin urang Indramayu tapi kungsi nganjrek lila di Cianjur. Bapana barudak, jeung ka tilu pun anak, ku kuring dibagi tugas. Aya nu ngoreksi soal pilihan ganda, aya nu ngoreksi soal esay. Utamana ngoreksi hasil ngarang nu rada hese teh. Aya nu maca hasil karangan, aya nu nulis peunteun. Eta da sabot karangan hasil barudak kelas hiji di bacakeun teh, kuring, bapana budak, katilu budak, arakey akeyan seuseurian bakat ku lucu. Karangan teh, ampir kabeh eusina direumbeuy antara basa Sunda, basa Indramayu jeung basa Indonesia. Puguh we atuh kudu dimaklum.
Untung tugas di eta sakola teh mung tilu taun, kuring bisa pindah ka kota, lantaran aya sakola nu kakurangan guru matematika. Alhamdulillah.

Indramayu, 10 April 2020.

Tentang Penulis
Lilis Yuningsih, S.Pd., M.M,  kepala SMPN Satap 1 Lelea, kecamatan Lelea, kabupaten Indramayu. Pernah mendapat tugas menjadi kepala sekolah DPK di SMP IT Mutiara Irsyady Pekandangan Jaya Indramayu. Di sekolahnya ini penulis sempat menyelenggarakan workshop Pelatihan Menulis Bagi Guru, walau dari target 125 peserta baru berhasil mengumpulkan 65 orang peserta saja. Mendirikan Komunitas Literasi Dermayu bersama rekan-rekannya sesama pegiat literasi di Indramayu. Akun facebooknya Lidip Wachyu Dinatapura dan Deep Yudha. Juga mempunyai blog deepyudha.blogspot.com  yang bertajuk Masih Ada. Selain mengajar juga punya jadwal On Air di Radio Cinde FM Indramayu mengasuh acara Obrolan Hati (Obati) yaitu tiap Rabu pukul 20.00-22.00.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ngajar Basa Sunda di Indramayu"

Post a Comment