Paparikan Jaman Baheula

(Ku: Lidip)

Pantun urang Sunda mah, disebutna paparikan, cenah asal tina kecap parek atawa deukeut munina, aya oge nu nyebut sisindiran. Sabaitna aya opat baris, dua barisna sindiran, nu dua baris deui eusina. Kuring boga contona, tapi teu apal saha nu mimiti nyiptakeunnana. Maklum ari sisindiran kitu mah nyebar, tina wangkongan ka wangkongan, tatalepa, pabeja-beja ceuk paribasana mah. Conto nu sakainget kuring mah, kawas nu di handap ieu.

Hayang teuing angeun waluh
Angeun waluh di oncoman
Hayang teuing geura wawuh
Geus wawuh rek dioconan

Hayang teuing nyabut sampeu
Asal dibere beutina
Hayang teuing nyebut ceuceu
Asal dibere adina

Cai-cai, kopi-kopi
Peupeuriheun dileueut moal
Calik-calik sareng abdi
Peupeuriheun pacaket moal

Nu nomer 3 mah, lamun teu salah aya dina tembang lawas Lilis Suryani, nu judulna: “Cai Kopi”. Aya deui nu masih nyimpen sisindiran atawa paparikan jaman baheula? Mun aya, manga nambihan dina komentar, nya.
Cag, heula.

Indramayu, 12 April 2020.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Paparikan Jaman Baheula"

Post a Comment