Wangsalan Jeung Sisindiran

ku Lidip

Lantaran sim kuring pituin urang Sunda, tapi ngumbara di Indramayu ti kawit taun 1982, dinten Minggu ieu, kuring rek nulis wangsalan jeung sisindiran. Ari wangsalan teh sisindiran urang Indramayu, rumusna, sarua a-b-a-b. Nu bade masihan kritik sareng saran, manga dihaturanan nyerat dina kolom komentar. Hatur nuhun.


1.    Wangsalan

      Srikayan rasane manis lan gurih
      Mangane tas saur sedurunge Imsak
      Wayah tas sholat nangis perih
      Kelingan dosa wedi bli bisa tobat

Banyu ning sumur arepan asat
Sedurung ketiga digali maning
Hayu sedulur bareng-bareng tobat
Mumpung puasa diparingi ѐling

Mangan srikaya, wijile aja dipangan
Asale tuku ning tukang gerabah
Bulan puasa bulan ampunan
Asal waktue dienggo ibadah

Batu kejebur ning kalenan
Embere werna tiga dekeke pemuda
Hayu sedulur bareng dedonga
Amber Corona gage pada lunga
2.    Sisindiran

Baju tuhur dina tongkat
Meuleum hurang na parukuyan
Hayu batur geura tobat
Mengpeung bulan pinuh ampunan


Ka pasar meser ragaji
Meuleum nilem mamanisna
Tas ashar ngaderes ngaji
Mengpeung nikel pahalana

Daun salasih ti Cililin
Asa rek jiga surawung
Lamun asih ka nu miskin
Diheman ku Gusti nu Agung

Kamana atuh kamana
Neang nu tanpa karana
Mangga urang loba ngadoa
Urang nyinglar si Corona


Saninten buah saninten
Ulin kaditu ka Cibatur
Hapunten abdi hapunten
Mung sakitu nu KapihaturIndramayu, 3 Mei 2020.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Wangsalan Jeung Sisindiran"

Post a Comment