Jeujeur

Fikmin

Ku: Bah Ajum.

     Kerelep kukumbul teuleum digusur lauk, haté ngalenyap, jeujeur ditongtak, gudibeg lauk nyanggut kana useup, jeujeur melenting, lauk pohara rohaka tanagana. Cakakak Ki Sobat seuri bangun gumbira pisan.
Bingah kagiri giri, bingah amarwata suta, bingah anu taya hinggana.
"Kieu yeuh ari jeujeur harga sajuta saparapat mah tara gagal .... "  Ki Sobat agul ku jeujeur anu bangènan.
     Abah ukur colohok, da sidik jeujeur anu Abah mah hargana oge ukur salawé rèbu.
Jeujeur téh eukeur mah leutik katambah talina pondok deuih, atuh ngalung teh teu bisa ka tengah da puguh pondok tèa talina.
Nyanggut mah nyanggut èta oge ngan lauk anakna, he he.
     Tapi Abah teu èléh akal, langsung muru kokocoran, katinggali lauk badag pating suruwuk muru cai anu ngocor.
     Keteyeep Abah lalaunan muru kokocoran, gèk diuk merenah pisan.
Panon dipeureumkeun mapatkeun jampé nguseup warisan ti para karuhun.
"Hanyir jingjing harogo poot," biwir kunyam kunyem.
Nyah beunta.... lung useup anu geus dieupanan dialungkeun.
Teu kudu ngadagoan lila kukumbul ujug ngerelep, ku Abah ditongtak, jedud karasa aya anu ngait, ngan orokaya suku ngolesèd tina tambakan, antukna abah tigejebur.
Sihorèng simana horèng kukumbul ngerelep tèh lain disanggut ku lauk, tapi kabawa palid ku kokocoran, ari useup kalah ngait kana rèrénténg awi. Sakujur awak jibreg.Kadèngè sora Ki Sobat nyakakak bari narik lauk nila badag pisan.
     Tepi ka kiwari teu kapikiran masalah seuri Ki Sobat, seuri bungah meunang lauk atawa seuri nyeungseurikeun Abah anu tikusruk ka balong.
Cag.Waktuna poho deui
Tempatna moal dibéja bèja.

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "Jeujeur"