Wawacan: Carios Nabi Adam (6)

(Diropéa tina RINGKASAN CERITA AL-QUR’AN KISAH NYATA PENEGUH IMAN: H. Bey Arifin)

Ku: ASIKIN HIDAYAT


Asmarandana:

46.     Waktos Nabi Adam lilir

    Kasampak aya manoja

    Ngadeg di pipir paranjé

    Teu wawuh saha-sahana

    Lajeng anjeunna gugah

    Naros ka nu nuju nangtung

    “Nya saha ari andika?”

   

47.     “Duka saha ari kuring,”

    Walon halon Siti Hawa

    “Nu teges kuring awéwé.”

    Mireng kasauran Hawa

    Adam kacida bungah

    “Deudeuh atuh lamun kitu,

    ku kula dibéré ngaran.”


48.     “Demi saksi bumi langit

    Ngaran anjeun Siti Hawa

    Hartina anjeun cawéné

    Dipikangen ku kaula,”

    Sakitu saur Adam.

    Lajeng malaikat rawuh

    Tumanya ka Nabi Adam


49.     “Saha ngaran ieu istri?”

    Pék Adam lajeng ngajawab

    “Jenenganna Hawa baé.”

    Menggah di saprak harita

    Adam gaduheun réncang

    Duaan hirupna rukun

    Rumah tangga di sawarga


50.     Allah tos nurunkeun warti:

    “Heug Adam masing bumetah.

    Di sawarga jeung bébéné.

    Dahar nginum samemena.

    Ngan ulah ngala buah

    Tina tangkal najan butuh

    Tangkal kholdi nya ngaranna.”


51.     “Lamun anjeun maksa diri

    Metik ngadahar buahna

    Tinangtu anjeun dibendon

    Ngalanggar paréntah Kula

    Anjeun bakal dikarma

    Rugi sabab henteu mampuh

    Ngajaga diri sorangan.”


    November 2020.

Nyambung

   

   

   

   

   

   

      


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Wawacan: Carios Nabi Adam (6)"

Post a Comment